Obszar II

Umożliwiamy podnoszenie kompetencji zawodowych osobom udzielającym wsparcia dzieciom i młodzieży, które projekt obejmuje swoim zasięgiem, tj.: w szczególności rodzinom zastępczym i adopcyjnym, pracownikom zatrudnionym m.in. w ośrodkach, centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach opiekuńczych, rehabilitacyjnych i wychowawczych, których celem jest wsparcie dzieci i młodzieży wymienionej w Obszarze I.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

  • rodzice zastępczy,
  • rodzice adopcyjni,
  • osoby zatrudnione co najmniej 12 miesięcy w instytucjach udzielających wsparcia beneficjentom wymienionym w Obszarze I, które zgłaszane będą do udziału w szkoleniu przez pracodawców.

Rodzaj, tematyka, forma i termin szkoleń są co roku określane przez realizatora projektu z uwzględnieniem aktualnych możliwości i potrzeb, a aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej projektu.

Kalendarz najbliższych szkoleń:

03 marca 2021r.- „Pielęgnacja niemowlaka”