Kogo wspieramy?

Projekt Zuza realizujemy z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością, które wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i placówkach opiekuńczych. Jest to dla nas wyjątkowa grupa osób, wymagająca szczególnej dbałości i troski.

Wiemy, że kluczowym jest dla tych dzieci spotkać ludzi, którzy stworzą dla nich bezpieczną bazę, wyciągając pomocną dłoń. Wierzymy, że spotkanie to jest możliwością usprawniania, któremu powinna zawsze towarzyszyć autorefleksja, by stymulować, a nie ograniczać, by dawać prawo wyboru i go szanować.

Chcemy być maleńką częścią tego niezwykłego procesu.

Jak to robimy?

Pomagamy:

Grafika Pomarańczowa kropka dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością mieszkającym w rodzinie zastępczej, rodzinie adopcyjnej lub placówce opiekuńczej poprzez wsparcie finansowe działań, które poprawią ich jakość życia według indywidualnych potrzeb

Grafika Pomarańczowa kropka umożliwiamy bezpłatny udział w szkoleniach profesjonalistom wspierającym dzieci w pieczy zastępczej, adopcji, placówkach opiekuńczych i instytucjach pomocowych, którzy w swojej pracy, będącej służbą drugiemu człowiekowi, chcą podnosić swoje zawodowe kompetencje

Grafika Pomarańczowa kropka poprawiamy infrastrukturę i doposażamy rodziny zastępcze, adopcyjne, placówki opiekuńcze, w których mieszkają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością rozpatrując ich indywidualne potrzeby

Grafika Pomarańczowa kropka pomagamy cudzoziemcom z niepełnosprawnością, dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczych oraz innym osobom, które na skutek działań wojennych na terytorium Ukrainy, znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, wymagają wsparcia, a systemowe propozycje nie odpowiadają na ich potrzeby.

Zasięg

Garfika mapy zasięgu
Projekt ZUZA zdjęcie dzieci
Grafika kolorowa linia Grafika informacja

Jeśli potrzebujesz więcej informacji
zadzwoń lub napisz:


tel. 883 697 889
projektzuza@gmail.com

Grafika kolorowa linia
Grafika logotypy Grafika logotypy Grafika logotypy Grafika logotypy Grafika logotypy Grafika logotypy Grafika logotypy Grafika logotypy