Historia

Projekt realizowany jest w ścisłym partnerstwie organizacji pozarządowej (NGO) oraz sektora biznesu. Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi posiada wiedzę, doświadczenie i informacje, a Fundusz Rodzinny BTQ siłę i zasoby.

Połączenie tych dwóch sektorów powoduje działanie, którego misją jest usprawnianie z autorefleksją szczególnej grupy osób.
Zainspirowała nas do realizacji tego projektu historia Zuzy. Jest to dziewczynka, która wychowuje się w zawodowej rodzinie zastępczej. Mogliśmy patrzeć jak dorasta, staje się nastolatką i zmienia się pod wpływem choroby Hallervordena Spatza. Ta rzadka choroba powodująca zwyrodnienie układu nerwowego nagromadzeniem się żelaza w mózgu. Towarzyszą jej nerwowo-mięśniowe objawy skutkujące skurczami mięśni, spastycznością, sztywnością. Zuzie trudno jest zapanować nad swoim wykręconym ciałem, które opanowane jest przez mimowolne, nagłe ruchy. Nie potrafi go sama kontrolować, wymagając bez przerwy obecności innych osób. Zuzka znalazła bezpieczną przystań u obcych dla niej osób. Małżeństwo prowadzące zawodową rodzinę zastępczą podjęło się wyzwania zaopiekowania się Zuzą stawiając siebie przed ogromnym doświadczeniem spotkania się z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i chorą na nieuleczalny, postępujący zespół.

Zuza i ONI są dla nas inspiracją kiedykolwiek o nich myślmy. System nie wspiera ich wystarczająco w heroizmie, którego się podjęli. Niewiele jest też rodzin, które tę grupę dzieci chcą zaopiekować. Pomyśleliśmy, że może warto właśnie w tę stronę skierować potencjał, który wspólnie mają Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi oraz Fundusz Rodzinny BTQ.

Projekt Zuza realizowany jest na bazie wzajemnego zaufania partnerów, opartego na kilkuletnich doświadczeniach zdobytych przy realizacji wspólnych działań oraz na pragnieniu pomagania. Ta relacja biznesu i NGO w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility- CSR) nie jest działaniem wizerunkowym, a realną odpowiedzią na społeczne potrzeby pewnej zidentyfikowanej grupy osób.