Obszar II

Szkolenie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Umożliwiamy podnoszenie kompetencji zawodowych osobom udzielającym wsparcia dzieciom i młodzieży objętym zasięgiem projektu, tj.: w szczególności rodzinom zastępczym i adopcyjnym, pracownikom zatrudnionym m.in. w ośrodkach, centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach opiekuńczych, rehabilitacyjnych i wychowawczych, których celem jest wsparcie dzieci i młodzieży wymienionej w Obszarze I.

Od lutego 2022r. zasięg projektu jest ogólnopolski.

Naszym priorytetowym działaniem w 2022 r. jest organizacja szkolenia w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Zapraszamy profesjonalistów z całej Polski, którzy zaangażowani są zawodowo w pieczy zastępczej i adopcji, do bezpłatnego udziału w I i II stopniu TSR.

Nasza inicjatywa objęta jest patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Uczestnikami szkolenia mogą być:

 • osoby prowadzące zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, mające równocześnie wyższe wykształcenie,
 • profesjonaliści zatrudnieni w instytucjach udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży znajdującym się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, placówkach opiekuńczych,
 • specjaliści działający jako „pomagacze” w obszarze pieczy i adopcji,
 • profesjonaliści zaangażowani zawodowo we wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby, które oprócz wcześniej wskazanych formalnych przesłanek, posiadają również podstawową wiedzę na temat terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i w tym nurcie chcą rozwijać swoje kompetencje,
 • osoby, które dysponują czasem, by móc uczestniczyć we wszystkich zjazdach, które w miarę możliwości pandemicznych, odbywać się będą stacjonarnie w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu, 43-450, ul. Wiejska 8.

Kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną on-line, po uprzednio ustalonym terminie. W celu umówienia spotkania prosimy kontaktować się telefonicznie: 668463324.

Rekrutacja potrwa do 05 lutego 2022r.zakończona!

Prowadzący i kalendarium szkolenia:

I stopień

 • Tomasz Świtek: 24-27 luty 2022r. (on-line)
 • Magdalena Szutarska: 24-27 marzec 2022r.


II stopień

 • Artur Lewiński: 27-29 maj 2022r.
 • Tomasz Świtek: 25-28 czerwiec 2022r.
 • Magdalena  Szutarska: 25-28 sierpień 2022r.
 • Magdalena Szutarska: 30.09-02 październik 2022r.

W ramach Projektu Zuza sfinansujemy uczestnikom:

 • całkowity koszt udziału w I i II stopniu szkolenia – 4500 zł ( 6 spotkań x 750 zł)
 • 50% udokumentowanych kosztów noclegów w miejscach wskazanych przez organizatora,
 • 50 % udokumentowanych kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, według aktualnych cen biletów komunikacji publicznej.

Oczekiwania wobec uczestników szkolenia:

 • zaangażowanie w trakcie całego cyklu szkolenia,
 • 90 % obecności na zajęciach,
 • w sytuacji rezygnacji z udziału w szkoleniu z powodów innych niż nagła choroba, nieszczęśliwy wypadek, w trakcie jego trwania, uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu już poniesionych kosztów związanych z jego udziałem.

Jeśli coś działa rób tego więcej.

Jeśli coś nie działa, rób coś innego.

Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

Steve de Shazer