Obszar III

Wspieramy finansowo rodziny zastępcze i adopcyjne, organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wychowującymi się poza rodziną biologiczną.

Od lutego 2022r. zasięg projektu jest ogólnopolski.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o wsparcie są:

  • rodziny zastępcze,
  • rodziny adopcyjne,
  • organizacje pozarządowe i instytucje niepubliczne, mające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz beneficjentów wskazanych w Obszarze 1, w których dzieci zaopiekowane są całodobowo,
  • prowadzący działalność na rzecz beneficjentów wskazanych w Obszarze 1 przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • posiadający przynajmniej dwie pozytywne referencje o swojej działalności, przy czym organizacja i placówka i winna przedstawić referencje od instytucji nadzorującej.

W ramach tego obszaru wsparcie polega na dofinansowaniu działań rodzin i organizacji wspierających ich funkcjonowanie poprzez poprawę infrastruktury lub doposażenie w sprzęt poprawiający jakość życia dzieci w nich mieszkających.