Obszar Ukraina

Projekt Zuza realizowany jest w Nowym Obszarze, który jest bezpośrednim wsparciem cudzoziemców, którzy na skutek działań wojennych, na terytorium Ukrainy, znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają pomocy.

W ramach Nowego Obszaru pomocą zostaną objęci przede wszystkim cudzoziemcy z niepełnosprawnością, dzieci i młodzież z placówek opiekuńczych oraz inne osoby, które wymagają wsparcia, a systemowe propozycje nie odpowiedzą na ich potrzeby.

W związku z dynamiką sytuacji konieczna jest próba racjonalnego oglądu i zaangażowanie się w takim zakresie, który umożliwi realizację pomocy adekwatnej do potrzeb.

Na wszelkie pytania można uzyskać odpowiedź pod numerem telefonu: 668463324.

Regulamin: